PHENOMENA

LIA MORI
PHENOMENA
“[…] perhaps—beneath what we desire and value—there is nothing but an uncanny, placeless reality.”
Pascuzzi, F., & Waters, S. (Eds.). (2019). The Spaces and Places of Horror. Vernon press.
24 MAR - 18 APR
2023
Duration
Area #03
Locaton
Info
πρώτη ατομική έκθεση της Λίας Μώρη με τίτλο “PHENOMENA” εγκαινιάζεται στον εκθεσιακό χώρο του WISEDOG την Παρασκευή 24 Μαρτίου στις 8:30 μ.μ και είναι ανοιχτή προς το κοινό μέχρι τις 18 Απριλίου.
Η έκθεση αποτελεί μέρος ενός εν εξελίξει project και πηγάζει από μια προσωπική θεωρητική έρευνα γύρω από κοινωνικοπολιτικά και τεχνολογικά ζητήματα. Αυτά διερευνώνται υπό το πρίσμα εννοιών όπως της μεταιχμιακότητας και του liminal space, της βεβήλωσης του τοπίου και της οικειότητας ως πράξη επαναφοράς στην κοινοχρηστία και ως σύγχρονο πολιτικό καθήκον, όπως αυτή ορίζεται από τον G. Agamben, της σκιάς ως επανάληψη ή ηχώ του εαυτού και σημείο αναγνώρισης στοιχείων που συνδέονται με την έννοια του ανοίκειου, όπως αυτή ορίζεται από την ψυχολογία.
Η έκθεση αποτελεί μια αφηγηματική εμπειρία που εστιάζει σε κάποια από τα στιγμιότυπα παράδοξων φαινομένων. Μία ιδιόμορφη οντότητα εισβάλλει στο αστικό τοπίο και εξαπλώνεται χωροκατακτητικά, ταράζοντας το γνώριμο. Εντός αυτού του περιβάλλοντος, η ανθρώπινη παρουσία γίνεται εμφανής μέσω της απουσίας της, φορτίζοντας το τοπίο με αισθήματα αποξένωσης και μυστηρίου. Τα φαινόμενα αυτά υποδηλώνουν μια κατάσταση σύγχυσης μεταξύ παρόντος και μέλλοντος, δεδομένου και επιθυμίας, φυσικού και ψηφιακού· μια συνθήκη αναμονής του επερχόμενου.

 

 

Lia Mori’s first solo exhibition “PHENOMENA” will take place at the WISEDOG exhibition space from March 24th to April 18th.
The exhibition is part of an ongoing project and stems from personal theoretical research concerning socio-political and technological issues. These are explored through concepts like liminality and liminal space, profanation of both landscape and intimacy as an act of restoring to common use but also as a contemporary political task, as defined by G. Agamben, while also through the concept of the shadow as a repetition or echo of the self and a point of recognition of elements connected to the uncanny notion, as defined by psychology.
The exhibition is a narrative experience that focuses on some paradoxical phenomena. A peculiar entity invades the urban landscape and spreads intrusively, disrupting the ordinary. Within this environment, human presence becomes apparent through its absence, charging the atmosphere with feelings of alienation, bleakness and mystery. These phenomena suggest a state of confusion between present and future, facts and desires, physical and digital; a condition of waiting for what is yet to come.
Bio

Η Λία (Ευαγγελία) Μώρη είναι visual artist με πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Ε.Μ.Π. και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης από το διατμηματικό πρόγραμμα “Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός” του Ε.Μ.Π..
Η έρευνα και πρακτική της συνδυάζουν τις θεωρητικές, τεχνικές και αισθητικές πτυχές της αρχιτεκτονικής, των εικαστικών τεχνών, του ακτιβισμού, της λογοτεχνίας και της ακαδημαϊκής έρευνας. Το έργο της εστιάζει στον σχολιασμό κοινωνικοπολιτικών και τεχνολογικών ζητημάτων, υπό το πρίσμα κινημάτων και θεωριών όπως Transhumanism και Posthuman, Liminality και Ετεροτοπία, αλλά και αντικουλτούρων όπως του Κυβερνοπάνκ, των βιντεοπαιχνιδιών και της κουλτούρας του Διαδικτύου. Αποτέλεσμα, η αφήγηση της σύγχρονης πραγματικότητας με τρόπο αλληγορικό και καυστικό, απεικονίζοντας περιβάλλοντα γνώριμα και ανοίκεια, φαντασιακά και μεταιχμιακά, παράδοξα και παιγνιώδη· τοπία όπου η έννοια του σώματος διερευνάται μέσω της απουσίας του και των διαφόρων ιχνών του επί αυτά.
Έχει συμμετάσχει σε φεστιβάλ, εκθέσεις και συμπόσια όπως στα LA Comics Festival 4 (Λάρισα, 2022), Elementi 8: EKRAN – HEVRExINTERMEDIA (Κρακοβία, 2020), Tiny/Massive – Winter Lights Festival (Ρέικιαβικ, 2019), Everyday Practices of Solidarity (HCU Αμβούργο, 2018), Responsive Cities_Urbanism in the Experience Age (IAAC και KAAU Βαρκελώνη, 2016) και την XV Biennale de la Méditerranée – Symbiosis?-Thessalonikh / Sector: Applied Arts-Architecture (Θεσσαλονίκη, 2011).

Lia (Evangelia) Mori is a visual artist with a postgraduate degree in Architectural Engineering from NTUA and a master’s degree from the Interdisciplinary Postgraduate Programme “Research in Architecture: Design – Space – Culture” of the NTUA.
Her research and practice combine the theoretical, technical and aesthetic aspects of architecture, visual arts, activism, literature and academic research. Her work focuses on commenting on socio-political and technological issues, in the light of movements and theories such as Transhumanism and Posthuman, Liminality and Heterotopia, but also countercultures such as Cyberpunk, video games and Internet culture.
Resulting from the above, the narrative of contemporary reality in an allegorical and caustic way, depicting environments familiar and unfamiliar, imaginary and liminal, paradoxical and playful; landscapes where the meaning of the body is explored through its absence and its various traces on them.
She has participated in festivals, exhibitions and symposiums such as LA Comics Festival 4 (Larissa, 2022), Elementi 8: EKRAN – HEVRExINTERMEDIA (Krakow, 2020), Tiny/Massive – Winter Lights Festival (Reykjavik, 2019), Everyday Practices of Solidarity ( HCU Hamburg, 2018), Responsive Cities_Urbanism in the Experience Age (IAAC and KAAU Barcelona, ​​2016) and the XV Biennale de la Méditerranée – Symbiosis?-Thessalonikh / Sector: Applied Arts-Architecture (Thessaloniki, 2011)

Useful links